breaking news

รายชื่อนักฟุตบอลเยาวชน การท่าเรือ เอฟซี ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรก

 

ผู้รักษาประตู :

1.นายณัฐพงษ์ ปานเนาว์
2.นายอัศวิน แก้วคูณ
3.นายอณิพงษ์ กิจคาม
4.นายภาธรธฤต โหสุวรรณ
5.นายสุรไกร หะพลรัมย์
6.นายธัญญาวุฒิ โบราณมูล
7.นายเดชาวัต ฉะอ้อนศรี
8.นายโรมาน โฮเฟอร์
9.นายปฏิพล จะตุ
10.นายกฤษฎา ผินนอก
11.นายวิทยา เพ็งเเจ่ม
12.นายกฤตณัฐ ธนสารนันต์

 

กองหลัง :

1.นายธนพล ทองทึง
2.นายวัชระ หัตถาจารย์
3.นายชุติพนธ์ พฤกษาชีวะ
4.นายอภิเดช แสวงสุข
5.นายชนวีร์ รัตนประดิษฐ์
6.นายอภิวุฒิ แดงจันทึก
7.นายฮากีม อาเดอนาน
8.นายพิชิตพล น้อยอุทัย
9.นายปัญญาวิทย์ ศิริรัตน์
10.นายฐิติพันธ์ น้อยผลา
11.นายภูมิเพชร ฤกษ์หร่าย
12.นายณรงค์เดช เพ็งทุ่ม
13.นายนันทพงศ์ พนำเนิดสกุล
14.นายลิขิต เผากลิ่น
15.นายกันตธี พร้อมโตนด
16.นายปัฐทิชา หวันชิตนาย
17.นายณัฐพงศ์ พิลา
18.นายอภิวัฒน์ บุญสว่าง
19.นายปฏิภาณ ชาญชัยศิลป์
20.นายศุภกิจ จำปา
21.นายไกรวิชญ์ วันดี
22.นายธีระ ทยานรัมย์
23.นายพัฒนศักดิ์ ทวีผล
24.นายกินตินันท์ สุขตะโก
25.นายจักรพัทดิ์ วัชรานุสรณ์

 

กองกลาง :

1.นายอาเล็กซ์ซานเดอร์ รัฐพงษ์ บุร์คเคิล
2.นายธีระศักดิ์ ตองแก้ว
3.นายพิริยากร ทองรักจันทร์
4.นายธีรเมธ รักสันเทียะ
5.นายสุรเชษฐ วงศาพรหม
6.นายณัฐิวุฒิ ประทุม
7.นายไชยพร แทนรินทร์
8.นายพงศ์ภูมิ ชื่นฉ่ำ
9.นายอณุวัฒน์ เดชติน
10.นายธนธรณ์ สำเส็น
11.นายสุเมธ ประเสริฐ
12.นายรัชพล โสภา
13.นายยศพล บุญชู
14.นายฝัซซีร เหล็มปาน
15.นายณัชนน มาขาว
16.นายยุทธกานต์ ศรีสงคราม

 

กองหน้า :

1.นายมนชิต วันนา
2.นายฐิติกร การินทร์
3.นายชิติพัทธ์ ถิ่นนาเมือง
4.นายณัฐชนน เกตุสุวรรณ์
5.นายมงคล เหง่าศร
6.นายวรกานต์ คงแก้ว
7.นายฐิติวัติ พรานแม่น
8.นายปภาวินท์ ทิพรักษ์
9.นายณัฐพัทธ์ เผือกน้อย
10.นายอรรถพล เพื่อมสุบล
11.นายสรวิชญ์ สายสม
12.นายสกายเลอร์ สิงหเดช เวลส์
13.นายวรินทร เก่งธีระวัฒน์
14.นายฉัตรชัย พึ่งพา
15.นายพีรยุทธ พุทธส
16.นายปริชญ์ ช่างเหลา
17.นายจรูญศักดิ์ ผ่านพินิจ
18.นายชลันธร กาสี
19.นายวิชยานนท์ แหวนเงิน
20.นายเเสงทอง วิเชียร
21.นายพัฒนพงษ์ เภกะสุต
22.นายปรัชญา นันทนพิบูล
23.นายธีรพงษ์ ทินพลกรัง
24.นายวัชรากร ยิ้มใย
25.นายวาฟิร เจ๊ะนิ

 

หมายเหตุ :

1. ให้นักฟุตบอลที่มีรายชื่อมารายงานตัวพร้อมกับบัตรประชานชนตัวจริง ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14:30 น. ณ สนามฟุตบอลสถาบันวิชาการ ทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 จังหวัด นนทบุรี 


2. จะทำการทดสอบ วันที่ 12-13 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
3. ให้เตรียมชุดฝึกซ้อม เพื่อมาทำการทดสอบ

 

รูปแบบการทดสอบ :

– ทดสอบทักษะเฉพาะตำแหน่ง
– ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
– ทดสอบทักษะการเล่นทีมในระบบ 4:4:2

 

4. การทดสอบภาคสนามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้