breaking news

รายชื่อนักฟุตบอลเยาวชน การท่าเรือ เอฟซี ที่ผ่านการคัดเลือก รอบสอง

 

ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลที่ผ่านการทดสอบภาคสนาม

1. นายอัศวิน แก้วคูณ
2. นายภาธรธฤต โหสุวรรณ
3. นายสุรไกร หะพลรัมย์
4. นายธนพล ทองทึง
5. นายพิชิตพล น้อยอุทัย
6. นายนันทพงศ์ พนำเนิดสกุล
7. นายกันตธี พร้อมโตนด
8. นายอภิวัฒน์ บุญสว่าง
9. นายปฏิภาณ ชาญชัยศิลป์
10. นายศุภกิจ จำปา
11. นายพัฒนศักดิ์ ทวีผล
12. นายณัฐิวุฒิ ประทุม
13. นายไชยพร แทนรินทร์
14. นายพงศ์ภูมิ ชื่นฉ่ำ
15. นายสุเมธ ประเสริฐ
16. นายมนชิต วันนา
17. นายฐิติกร การินทร์
18. นายณัฐชนน เกตุสุวรรณ์
19. นายวรกานต์ คงแก้ว
20. นายฐิติวัติ พรานแม่น
21. นายวรินทร เก่งธีระวัฒน์
22. นายปริชญ์ ช่างเหลา
23. นายพัฒนพงษ์ เภกะสุต

 

 

หมายเหตุ :

1. ให้นักฟุตบอลที่มีรายชื่อมารายงานตัวพร้อมกับบัตรประชานชนตัวจริง ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14:30 น. ณ สนามฟุตบอลสถาบันวิชาการ ทีโอที ซอยงามวงศ์วาน 17 จังหวัดนนทบุรี
2. จะทำการทดสอบ การเล่นระบบทีม 4:4:2 ตั้งแต่ เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
3. ให้เตรียมชุดฝึกซ้อมมาเอง เพื่อมาทำการทดสอบ
4. การทดสอบภาคสนามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้

 

แผนที่สนาม