breaking news

การคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชน การท่าเรือ เอฟซี

อายุ :

18 – 20 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2540 – 2542)

 

คุณสมบัติ :

เข้าร่วมการแข่งขันในรายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
1. รายการกีฬานักเรียนกรมพลศึกษารุ่น 18 ปี (กรณีเคยเล่นในรุ่นอื่นๆ มา แต่ไม่ได้เล่นรุ่น 18 ปี ไม่สามารถสมัครได้)
2. รายการกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ
3. รายการกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
4. รายการฟุตบอลลีกอาชีพ ได้แก่ ดิวิชั่น 2 ดิวิชั่น 1 ไทยลีก โค้กคัพ ยูธลีก

 

การรับสมัคร :

1. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ไอดีการ์ดในรายการที่แข่งขัน หรือเอกสารที่ส่งเข้าร่วม การแข่งขันหรือหนังสือรับรอง จากทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิมาทดสอบภาคสนาม :

วันที่ 4 มกราคม 2560

 

การทดสอบ :

วันที่ 12-18 มกราคม 2560 ณ สนามการท่าเรือ เอฟซี

 

รูปแบบการทดสอบ :

1. ทดสอบทักษะเฉพาะตำแหน่ง
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. ทดสอบทักษะการเล่นทีมในระบบ 4:4:2

 

หมายเหตุ : ผู้ที่กรอกรายละเอียดและส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทางสโมสรฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การสมัครเพื่อเข้าคัดเลือก

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่