ลงทะเบียนสั่งจองสินค้า / REGISTER

 

ข้อมูลผู้จอง
คำนำหน้าชื่อ / TITLE :
ชื่อ / FIRST NAME :

นามสกุล / LAST NAME :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ / MOBILE NO.:
ที่อยู่ / Address :
(สำหรับผู้ต้องการให้ส่งสินค้า)

   

 

-->
ประเภทสินค้า (PRODUCTS)
เสื้อกันฝน (Raincoat)
   
ไซส์ / SIZE :
ราคา / PRICE :
2S-XL = 1,390 บาท/BAHT
3L-4L = 1,440 บาท/BAHT
จำนวน / AMOUNT :
ตัว
 
กระเป๋าเป้ (BACKPACK)
   

ราคา / PRICE :

1,590 บาท/BAHT

     

จำนวน / AMOUNT :
ใบ
   
   
   
   
   
   
 
เสื้อยืด "ท่าเรือรักแป้งมาก" (T Shirt)
     
ราคา / PRICE :
280 บาท/BAHT
                 ลายสีน้ำเงิน                                       ลายสีเทา
ลายสี / COLOR SCREEN :

ไซส์ / SIZE :
จำนวน / AMOUNT :
ตัว
 
จำนวน / AMOUNT :
ตัว
 

© 2016 การท่าเรือ เอฟ.ซี. PORT F.C.. All Rights Reserved.