breaking news

MEMBER CARD

 

ขั้นตอนการสมัครบัตรประเภท MEMBER CARD : 

1. กดเลือก “สมัครบัตรสมาชิก” ด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมศึกษาเงื่อนไขการสมัครบัตร และกดยอมรับ ก่อนยืนยันการสมัครสมาชิก
3. ชำระเงินค่าสมัครบัตรสมาชิกตามประเภทบัตร ณ ช็อปสโมสร พร้อมรับใบเสร็จรับเงินและรหัสสมาชิก
4. การสมัครสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สโมสรฯ ยืนยันการเป็นสมาชิกในระบบ

 

หมายเหตุ

– สโมสรฯ จะแจ้งกำหนดวันรับบัตรให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
– ผู้สมัครบัตรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครอย่างเคร่งครัด และต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามที่สโมสรกำหนด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่สโมสรฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

[ สมัครบัตรสมาชิก ]