breaking news

TITANIUM CARD

 

 

ขั้นตอนการสมัครบัตรประเภท TITANIUM

สมาชิกเก่า (ตั๋วปี ซีซั่น 2016)

1. กดเลือก “ต่ออายุบัตรสมาชิก”
2. กรอกชื่อ-นามสกุล เพื่อตรวจสอบ และเพิ่มเติมข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
3. ศึกษาเงื่อนไข และกดยอมรับ ก่อนยืนยันการต่ออายุสมาชิก (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทบัตร กรุณาคลิกเลือกรูปแบบใหม่ที่ต้องการ ก่อนกดยืนยันการสมัครสมาชิก)
4. ชำระเงินค่าสมัครบัตรสมาชิกตามประเภทบัตร ณ ช็อปสโมสร พร้อมรับใบเสร็จรับเงินและรหัสสมาชิก
5. การสมัครสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สโมสรฯ ยืนยันการเป็นสมาชิกในระบบ

 

สมาชิกใหม่ 

1. กดเลือก “สมัครบัตรสมาชิกใหม่”
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมศึกษาเงื่อนไขการสมัครบัตร และกดยอมรับ ก่อนยืนยันการสมัครสมาชิก
3. ชำระเงินค่าสมัครบัตรสมาชิกตามประเภทบัตร ณ ช็อปสโมสร พร้อมรับใบเสร็จรับเงินและรหัสสมาชิก
4. การสมัครสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สโมสรฯ ยืนยันการเป็นสมาชิกในระบบ

หมายเหตุ

– สโมสรฯ จะแจ้งกำหนดวันรับบัตรให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
– ผู้สมัครบัตรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครอย่างเคร่งครัด และต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามที่สโมสรกำหนด
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่สโมสรฯ กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

[ ต่ออายุบัตรสมาชิก ]   |   [ สมัครบัตรสมาชิก ใหม่ ]